Aplikace | Řešení

Rimage je lídrem v oblasti publikování optických disků (BD / DVD / CD) a nabízí kompletní portfolio profesionálních řešení pro všechna průmyslová odvětví a aplikačních oblastech, ve kterých se dále zpracovává digitální obsah, který je buď šířen nebo archvivován.

Odvětví ve kterých je nezbytné uchovávat digitální obsah jako je například: lékařství, letectví, filmové a televizní produkce, reklamní agentury apod….

Rimage splňuje všechny technické a právní požadavky. Dokáže své systémy dokonale integrovat do procesů a informačních systémů, bez ohledu na jejich potřeby, které společnosti produkující digitální obsah mají.

Rimage systémy jsou vyvíjeny s cílem nabídnout uživatelům co nejlepší ekonomické přínosy v oblasti Archivace, Audio/Video, Filmové a televizní produkce, Distribuci digitálních dat, Správě dokumentů, Marketingu & Prodeji, Lekářství, Fotografií, CD servis, Distribuce software, Technické dokumentace a Video monitoringu.

 

Archivace

S rostoucím množství digitálních informací, u nichž je důležitá dlouhodobá a bezpečná archivace, jsou optická média optimální alternativou pro jejich uchování, pokud ovšem není nutné mít k těmto datům trvalý přístup.

Na typu informací nezáleží. Může se jednat o e-maily, firemní dokumenty, software, video nahrávky atd. Archivace je důležitá pro případnou obnovu ztracených či poškozených dat.

 

 Výhody pro uživatele:

Vstupní a výstupní kapacity medií ve spojení s výkonnými integrovanými systémy umožňují bezobslužný provoz.

Blu-ray disky a "Disc Spanning" technologie umožňují archivovat velké soubory, které jsou automaticky rozděleny na potřebný počet médií.

Unikátní “Bulk Read” funkce umožňuje automatické čtení velkého množství archivovaných médií.

Neomezená životnost potisku, v souvislosti s medii na které je poskytována záruka 50 a více let, se jedná o dlouhodobý a spolehlivý archiv.

Audio / Video Disitribuce

Stále více firem publikujících média, se snaží snížit zásobu hotových CD, DVD nebo BD, aby ušetřili peníze a prostor nutný k jejich uskladnění. Proto se pro ně rychlá výroba malých sérií CD, DVD nebo BD stává stále důležitější.

Publikované médium musí splňovat nejvyšší standardy jak technické (při přehrávání) tak i optické (kvalita potisku), byť se jedná pouze o médium, které je zasíláno klientovi ke schválení. Rimage nabízí vhodné systémy pro jakýkoliv účel v produkci CD, DVD nebo BD.

 
Výhody pro uživatele:

Unikátní termální tiskárny Everest umožňují brilantní, trvanlivý a rentabilní potisk.

Integrované ověřování vyrobených médií zaručuje spolehlivé výsledky při nahrávání, a nejlepší kompatibilitu při přehrávání.

Výkonný Rimage API / rychlé API umožňuje rychlou a bezproblémovou integraci systémů v různých pracovních procesech a informačních systémů pro automatizovanou výrobu.

Přímá integrace vodoznaků a řešení ochrany proti kopírování umožňuje ochranu před neoprávněným síření digitálních informací.

Rimage systémy splňují nejvyšší standardy kvality. Pokrývají celé spektrum profesionálních služeb a nabízejí plnou funkčnost, která je při distribuci audio/video vyžadována.

Filmové a televizní produkce

“Čas jsou peníze”, Toto prohlášení se vztahuje zejména na filmovou a televizní produkci. Krátké dodací lhůty znamenají velký časový tlak na ty, kteří se těchto procesů účastní. Od prvního sříhání na finální verzi. Výroba jednotlivých DVD standardním způsobem, lepení potisků na média či dokonce jejich popisování fixem může vést k časovému prodloužení samotné produkce.

Zavedením high-definition formátů (HD) a digitálním televizním vysíláním, se objem dat, která budou při vytváření nebo distribuci digitálního obsahu potřeba, zdvojnásobil. Bez ohledu na to, zda se jedná o hrubý střih, vzorky nebo archivní materiál bude zapotřebí více místa pro jejich uchování. Blu-ray disky mají dostatečnou kapacitu právě pro tyto potřeby. Rimage systémy nabízejí požadovaný výkon, kvalitu a možnost integrace.

 

Výhody pro uživatele:

Automatická produkce BD /DVD/ CD na profesionální úrovni v rámci společnosti, otevírají nové možnosti příjmů.

„DiscFlow“ Integrace s Apple Final Cut Pro, Avid, Adobe a dalším populárním software pro střih videa umožňuje snadnou integraci klientů Mac a přímý přístup k jakékoli Rimage v síti.

“Disc Spanning” a “Adaptive Streaming” Technologie a Blu-ray rekordéry umožňují rychlou a efektivní archivaci velkého množství dat - surových dat z fotoaparátu do Final Cut.

Přímá integrace vodoznaků a řešení ochrany proti kopírování umožňuje ochranu před neoprávněným síření digitálních informací.

Rimage systémy splňují nejvyšší standardy kvality. Pokrývají celé spektrum profesionálních služeb a nabízejí plnou funkčnost, která je při tvorbě audia/videa vyžadována.

Další digitální distribuce

Cílená distribuce dat je klasická aplikace systémů publikování disků. Bankovní výpisy, fakturační údaje nebo doklady soudních procesů jsou typické příklady, kdy je třeba vyměnit digitálních informací mezi dvěma nebo více stranami.

Rimage řešení umožňují plně automatické a spolehlivé produkce jednotlivých optických médií v hojném počtu , i když se liší v obsahu a označení jednotlivých disků. Moderní aplikační programovací rozhraní (API) umožňuje integraci do stávajících aplikací, aby požadované údaje byly automaticky generovány přímo na odpovídající etiketu. Odpovídající výrobní příkazý jsou automaticky předávány do Rimage systému, kde jsou zobrazovány dokončené úlohy nebo chyby.

 

Výhody pro uživatele:

Patentovaný “Adaptive Streaming“ Technologie umožňuje souběžné zpracování procesů (přenos dat, záznam a tisk etiket) z několika různých míst zároveň.

PrismPlus! Termotransférový tisk nabízí nákladově efektivní a nejrychlejší tisk etiket na trhu.

Různé šablony CD, DVD a Blu-ray disků umožňuje spolu s “Disc Spanning“ technologií efektivnější zpracování různých datových sad.

Výkonný Rimage API / rychlé API umožňuje rychlou a bezproblémovou integraci systémů v různých pracovních procesech a informačních systémů pro automatizovanou výrobu.

Rimage systémy splňují nejvyšší standardy kvality. Pokrývají celé spektrum profesionálních služeb a nabízejí plnou funkčnost, která je při digitální distribuci vyžadována.


Správa dokumentů

S rostoucím objemem digitálních informací, které firmy produkují každý den, vzrůstají i nároky na jejich bezpečné a dlouhodobé uskladnění.

Systémy Rimage jsou vynikající alternativou za pevné disky nebo páskové mechaniky. CD-R, DVD-R nebo BD-R zaručují životnost nejéně 50 let. Výhoda optických médií spočívá v tom, že i nejnovější Blu-ray mechaniky dokážou přečíst 20 let staré CD médium.

 


Výhody pro uživatele:

Vstupní a výstupní kapacity medií ve spojení s výkonnými integrovanými systémy umožňují bezobslužný provoz.

Blu-ray disky a "Disc Spanning" technologie umožňují archivovat velké soubory, které jsou automaticky rozděleny na potřebný počet médií.

Unikátní “Bulk Read” funkce umožňuje automatické čtení velkého množství archivovaných médií.

Neomezená životnost potisku, v souvislosti s medii na které je poskytována záruka 50 a více let, se jedná o dlouhodobý a spolehlivý archiv.

Rimage systémy splňují nejvyšší standardy kvality. Pokrývají celé spektrum profesionálních služeb a nabízejí plnou funkčnost, která je při správě dokumentů vyžadována.

Marketing / Prodej

Optická média jsou standardem pro komplexní, vysoce kvalitní a nákladově efektivní distribuci marketingových materiálů. CD, DVD, BD jsou spolehlivé, trvanlivé a nákladově efektivní prostředky pro distribuci multimediálního obsahu pro širší publikum. Aby jste dosáhli nízké ceny za jedno médium vyrobené standardním způsobem (lisováním) museli by jste nechat vyrobit mnoho kusů stejné série. To může mít za následek, že Vám na skladě zbude spoustu médií ze zastaralým obsahem, která již budou k nepoužití.

Se systémy Rimage můžete vytvářet média dle potřeby a to plně automaticky na profesionální úrovni. Přizpůsobíte si potisk i obsah svým potřebám. Díky termální technologii tisku je potisk stálý a neměnný. Barvy zůstávají ostré i po dlouhé době a jsou odolné vůči UV záření.

 

Výhody pro uživatele:

Automatizovaná, on-demand výroba optických médií v malých sériích, zabrání zbytečnému přebytku vyrobených medií.

Snadné přizpůsobení obsahu a potisku zvyšuje pozornost ze strany příjemce.

Průlomová technologie termálního tisku, jež využívají tiskárny Everest, umožňuje vytvořit velmi ostrý a dlouhodobý potisk.

Patentovaný “Adaptive Streaming“ Technologie umožňuje souběžné zpracování procesů (přenos dat, záznam a tisk etiket) z několika různých míst zároveň.

Rimage systémy splňují nejvyšší standardy kvality. Pokrývají celé spektrum profesionálních služeb a nabízejí plnou funkčnost, která je v oblasti marketingu a prodeje vyžadována.

Zdravotnictví/ lékařské záznamy

Pomocí moderních digitálních způsobů (CT, MR, atd.) a standardizace informací o pacientovi (EMR) vzrůstá v medicíně množství digitálních informací, které musí být distribuovány a archivovány. Současně jsou však ve zdravotnictví kladen důraz na snižování nákladů.

Rimage Medical systémy podporují úsilí snížit náklady na minimum. Nahrazují drahé filmy optickými médii BD, DVD a CD. Svou plnou automatizaci šetří čas i peníze. Rimage Medical systémy překračují standardy zdravotnické techniky z hlediska své spolehlivosti a integrace s PASC systémy. To je také důvod, proč je Rimage jasným lídrem na trhu a partnerem všech významných lékařských společností.

 Výhody pro uživatele:

Nejlepší hospodárnost s nejnižšími náklady na tisk etiket a nejnižšími výrobními náklady na jedno médium, umožní úspory nákladů na distribuci snímků./p>

Záměnu snímků pacienta s potiskem pacienta jiného, lze vzhledem k plné automatizaci vyloučit.

Profesionální, robustní design systému přímo napojen na zpětnou vazbu informací o aktuálním stavu v systému PACS umožňuje maximální dostupnost systému a zaručuje dlouhodobou stabilitu

Průlomové termo-(Re)-transfer technologie tisku (PrismPlus!, Everest) zajišťují dlouhodobou čitelnost důležitých informací na etiketě (např. jméno pacienta, datum inspekce). Etiketa je odolná vůči otěru, vlhkosti a UV záření.

Rimage systémy splňují nejvyšší standardy kvality. Pokrývají celé spektrum profesionálních služeb a nabízejí plnou funkčnost, která je v oblasti zdravotnitví velmi důležitá.

Foto Distribuce a archivace

Přechod na digitální záznam sebou přináší i stále narůstající nároky na jeho uskladnění. Většina lidí se překvapivě spoléhá na pevné disky v PC nebo na paměťové karty, které využívají jako jediné úložiště svých digitálních dat. Nemálo z nich však svá data ztratila kvůli technické závadě na těchto náchylných médiích.

Rimage systémy jsou používány ve fotolabech libovolné velikosti, které je používají pro archivaci na CD nebo DVD. Na etiketě jsou náhledy fotografií, aby se dali snadněji rozeznat popřípadě vyhledat potřebná data. Výroba je plně automatizována tím šetří těmto společnostem čas i peníze. Nové programy také umožňují vytvářet animované foto DVD, které se dají použít jako dárk nebo pro různé prezentace.

 

Výhody pro uživatele:

Rentabilní výrobu animovaných foto CD/DVD, přináší fotografickým laboratořím možnost dalšího výdělku.

Miniaturní náhledy přimo na etiketě usnadňují práck při vyhledávání požadovaných dat.

CD/DVD slouží jako doplňkový archiv digitálních fotografií, aby se zábránilo nenahraditelné ztratě digitálních dat.

Patentovaný “Adaptive Streaming“ Technologie umožňuje souběžné zpracování procesů (přenos dat, záznam a tisk etiket) z několika různých míst zároveň.

Rimage systémy splňují nejvyšší standardy kvality. Pokrývají celé spektrum profesionálních služeb a nabízejí plnou funkčnost, která je v oblasti fotodistribuce a archivace velmi důležitá.

Výroba CD /CD servis

Výroba optických médií je jedním z tradičních systémů jejich využívání a to již od doby kdy byla uvedena na trh. Velkou výzvou pro všechny poskytovatele služeb je splnit vysoké nároky zákazníků. Nároky jsou kladeny především na kvalitu, vzhled, rychlost, flexibilitu a nízké náklady.

Systémy Rimage publikují média s nelepší kvalitou dlouhodobého potisku, dosahují velké rychlosti při publikaci a jsou velmi spolehlivé. Tím dochází k profesionální publikaci s velmi nízkými náklady. Rimage AutoPrinter je vhodným řešením, pokud chcete média pouze potiskovat. Na výběr máte PrismPlus! Levnější monochromatický tisk nebo nákladově efektivní Everes foto-realistický tisk.

 

Výhody pro uživatele:

Unikátní tiskárny Everest umožňují foto-realistický tisk, který je dlouhodobý a odolný vůči UV záření.

Patentovaný “Adaptive Streaming“ Technologie umožňuje souběžné zpracování procesů (přenos dat, záznam a tisk etiket) z několika různých míst zároveň.

Nejlepší hospodárnost s nejnižšími náklady na tisk etiket a nejnižšími výrobními náklady na jedno médium

Extrémně robustní a spolehlivé systémy a AutoPrinter umožňují nepřetržitý provoz (24 hodin, 7 dní v týdnu).

Rimage systémy splňují nejvyšší standardy kvality. Pokrývají celé spektrum profesionálních služeb a nabízejí plnou funkčnost, která je v oblasti výroby CD/DVD/Blu-ray velmi důležitá.

Distribuce Software

Spolehlivá a účinná distribuce software koncovým zákazníkům je důležitá nejen pro softwarové společnosti. Výrobci stále dodávají ke svým výrobkům ovladače a manuály na CD ne všude totiž mají zákazníci možnost připojit se k internetu. Jelikož se produkty často mění je neekonomické nechávat lisovat velké množství médií jedné série.

Systémy Rimage jsou nákladově velmi efektivní na výrobu CD, DVD nebo BD. Dodávejte svým zákazníkům nejnovější software, aniž by Vám na skladě zůstával ten starý. Vyhněte se problémům spojeným se zastaralým software pro Váš produkt. Vytvářejte svůj software na míru nebo si vytvořte vlastní potisk pro Váš software.

 


Výhody pro uživatele:

Rimage API umožňuje rychlou, bezproblémovou integraci do procesů ERP a systémů, jako jsou SAP.

Dodávejte zákazníkům nejnovější software a zvyšte tak jejich spokojenost.

Prism Plus! má nejnižší výrobní náklady na jeden disk, a je rentabilní pro distribuci softwaru.

Automatizovaná výroba, tvorba unikátních disků

Extrémně robustní a spolehlivé systémy a AutoPrinter umožňují nepřetržitý provoz (24 hodin, 7 dní v týdnu).

Rimage systémy splňují nejvyšší standardy kvality. Pokrývají celé spektrum profesionálních služeb a nabízejí plnou funkčnost, která je v oblasti distribuci software velmi důležitá.

Technická Dokumentace

Vzhledem k složitosti moderních výrobků je v souvislosti s technologickými změnami a požadavky týkající se odpovědnosti za výrobek a jeho technickou dokumentaci. Velmi aktuální je snižování nákladů, na výrobu uživatelských příruček a návodů k obsluze. Klíčové slovo je "CD, DVD a BD on demand " zastaralá metoda tištěných manuálů je plýtvání zdroji.

Stále více a více technických dokumentů je nyní individuální, aby odrážely přesnou konfiguraci produktu a jeho poslední úpravu. Katalogy kvality dat z výrobního procesu musí být zdokumentovány pro účely certifikace. Optická média jako BD, DVD nebo CD splňují moderní požadavky na technickou dokumentaci. On-demand výrobní systémy umožňují účinné a efektivní CD, DVD a BD produkce..

 

Výhody pro uživatele

Rimage API umožňuje rychlou, bezproblémovou integraci do procesů ERP a systémů, jako jsou SAP.

Automatická produkce technických dokumentů na optická média.

Jednoduché, automatické přizpůsobení technických podkladů pro produkt, zákazníka nebo sériové číslo pro konkretní obsah.

Extrémně robustní a spolehlivé systémy a AutoPrinter umožňují nepřetržitý provoz (24 hodin, 7 dní v týdnu).

Rimage systémy splňují nejvyšší standardy kvality. Pokrývají celé spektrum profesionálních služeb a nabízejí plnou funkčnost, která je v oblasti produkce technické dokumentace důležitá.

Videomonitoring

Analýza bezpečnostních kamer (CCTV) je jedním z nejúčinnějších vyšetřovacích metod. Množství obrazových dat generovaných kamerami v budovách, venku nebo v policejních vozech , je obrovské. V mnoha případech budou tyto údaje sloužit vyšetřovatelům pro další analýzu, nebo jsou předána soudu jako důkaz a musí být archivovány po zákonem stanovenou dobu.

I vzhledem k velkému počtu kamer zvládají integrované systémy spolehlivě produkovat velké množství dat na DVD nebo Blu-ray média. Tyto systémy lze také použít k výrobě archivních DVD nebo BD, protože pevné disky jsou neekonomickou alternativou pro dlouhodobou archivaci obrazových dat.

 

Výhody pro uživatele:

Rimage API umožňuje rychlou, bezproblémovou integraci do procesů ERP a systémů, jako jsou SAP.

Prism Plus! má nejnižší výrobní náklady na jeden disk.

“Disc Spanning” a “Data Streaming” technologie a Blu-ray rekordéry umožňují rychlou a efektivní archivaci velkého množství obrazových dat.

Rimage systémy splňují nejvyšší standardy kvality. Pokrývají celé spektrum profesionálních služeb a nabízejí plnou funkčnost, která je v oblasti videomonitoringu důležitá.

>> Novinky v array Data!

Nová řada Rimage Catalyst™

Nová řada publikačních systémů Rimage Catalyst™ nabízející robustní industriální mechaniku a zároveň přitažlivý vzhled je ideálním řešením pro profesionální výrobu disků té nejvyšší kvality.

>> Více

Tiskárna štítků Epson!

Nová Epson TM-C3500 tiskárna štítků byla navržena pro tisk trvanlivých a vysoce kvalitních barevný štítků.

Více

>> Výprodej

Zde naleznete nabídku použitých CD / DVD produkčních systémů a další techniky v top stavu. Veškeré zařízení byla zkontrolována našimi servisními techniky, vyčištena a proběhla na nich údržba.

>> Více

>> Downloads

New! Rimage Solution Guide